Organizace se při pohybu v neprobádaných vodách postpandemického a nestabilního geopolitického prostředí ocitají na křižovatce. Strategie kybernetické bezpečnosti, které byly navrženy dříve pro řízení známých hrozeb pomocí běžných nástrojů pro kontrolu zabezpečení, je třeba přehodnotit.

Bezpečnostní strategie vyžadují agilní přístup

 • Nabídky zabezpečení orientované dovnitř společnosti, které nechápou vnější hrozby a jejich korelace.
 • Pracují reaktivním způsobem a bezpečnostní mezery identifikují až po útoku.
 • Bezpečnostní kontroly jsou zaměřené na události; chybí ucelený pohled na všechny hrozby.
 • Vytvářejí tlak na provedení neplánovaných, okamžitých a nákladných nápravných opatření.
 • Masivní výdaje na technologie v rámci jednotlivých nabídek a neschopnost odvrátit únik dat nebo útok.
 • Iniciativy v oblasti kybernetické bezpečnosti mají omezenou podporu na úrovni vedení a představenstva.

Výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti

 • Nevíte, jestli už na vás protivníci neútočí.
 • Rychlá digitalizace a měnící se technologické prostředí vedou k tomu, že bezpečnostní nástroje nejsou optimalizovány nebo konfigurovány tak, aby zvládaly nové hrozby.
 • Složité a časově náročné konfigurace systému kybernetické bezpečnosti.
 • Omezené znalosti o zapomenutém a stínovém IT.
 • Přemíra dat o kybernetické bezpečnosti a nedostatek praktických poznatků, na kterých opravdu záleží.
 • Vzestupný trend v oblasti kybernetických zločinů (jako je malware/ransomware) bez kontextových podrobností o povaze útoků.
 • Počáteční porozumění rizikům nové doby v oblasti digitálních technologií a značek (včetně třetích stran a dodavatelského řetězce).

  Námi nabízené řešení

  Platforma pro správu prostředí externích hrozeb

  Řešení spočívá ve schopnosti získat přehled o prostředí vnějších hrozeb a neustále se objevujících nových hrozbách a využít prediktivní inteligenci k proaktivnímu přijímání opatření pro zmírnění rizik a odvrácení hrozícího útoku. Systém poskytuje 6 pohledů na hrozby v jediném okamžiku, a pomáhá tak odhalit hrozící útoky.

  • Odhalení plochy útoku
  • Informace o zranitelnosti
  • Odhalování digitálních rizik
  • Informace o značce
  • Povědomí o situaci
  • Kybernetické informace

  Díky našemu řešení mohou společnosti zvrátit boj proti kyberzločincům díky kvalitním kybernetickým informacím, které jim umožní vidět situaci optikou protivníka a přijmout nápravná opatření k zastavení útoku v jeho průběhu.