Proč nastavovat směrnice a politiky?

Chcete aby ve vaší organizaci vše hladce fungovalo?
Aby každý věděl, co a kdy má dělat nebo za kým jít, když si neví rady?

Přesně k tomu slouží smysluplně nastavené postupy a směrnice založené na ověřených standardech. Jde o postupy, které dávají managementu smysl a u kterých je dobrý důvod je dodržovat.

Jak vám nastavení směrnic a politik pomůže?

Díky správně definovaným a jasně stanoveným postupům zvýšíte efektivitu vaší organizace.

Dobře zavedené a kontrolované postupy přispívají k transparentnímu řízení chodu organizace.

Pomáhají novým zaměstnancům zaškolit se rychleji.

Organizaci pomáhají dodržovat zákony nebo jen známé „best pratices“.