Projektové řízení je disciplína, která se zabývá řízením projektů od začátku až do konce jejich životního cyklu. To zahrnuje plánování, organizaci, sledování a kontrolu všech aktivit, které jsou potřebné k dosažení cílů projektu včetně plánování času, nákladů, rizik a kvality.

Projektové řízení se obvykle skládá z několika fází, jako je například plánování projektu, sběr požadavků, analýza rizik, plánování rozvrhu a sledování průběhu projektu. Každá z těchto fází má své specifické nástroje, techniky a postupy, které pomáhají zajistit úspěšnost projektu.

Cílem projektového řízení je zajistit, aby projekt byl dokončen včas, v rozpočtu a s očekávanou kvalitou. K tomu je nutné pečlivé plánování, průběžná kontrola a účinné řízení rizik. Úspěšné projektové řízení může mít pozitivní dopad na efektivitu organizace, zvýšení zisku a posílení konkurenceschopnosti na trhu.