Výstavba 5G a LTE sítí

Realizuje na klíč výstavbu moderních telekomunikačních sítí 5G/LTE od akviziční činnosti, přes stavbu a instalaci technologie, včetně anténních systémů až po konfigurace, integrace a servis těchto sítí. Pracujeme s technologiemi všech předních výrobců. V rámci výstavby 5G/LTE realizujeme také instalace bezdrátových i optických přenosových technologií i páteřních datových sítí. Na všechny prvky telekomunikační sítě poskytujeme certifikovaná měření a testy. Výstavbu všech částí telekomunikační sítě provádíme na celém území Evropské unie i mimo ni.

Modernizace sítě

Provádíme modernizace telekomunikačních sítí výměnou staré technologie za nejmodernější 5G/LTE technologie včetně přenosových sítí. Tyto výměny provádíme za nejpřísnějších podmínek na “živé” síti s minimálním dopadem na koncové zákazníky. Díky rozsáhlým zkušenostem s modernizací sítí po Evropě se podílíme na vytváření procesů a lokálních instalačních standardů. Kromě samotné výměny technologie, vytváříme také potřebné databáze a konfigurace stejně jako technickou podporu a koordinaci všech procesů z dohledového centra.